fbpx

Mokyklų vidaus oro kokybės tyrimas

Visuomenėje vis daugiau kalbant apie užteršto oro problematiką, dažniausiai šios temos paliečia tik lauko oro kokybę, neatsižvelgiant į tai, kad vidaus patalpose praleidžiame didžiąją dalį savo gyvenimo. Norėdami atkreipti dėmesį į tai, kokią įtaką mūsų sveikatai daro oras, kuriuo kvėpuojame patalpoje, inicijavome tyrimą, kurio metu matavome CO2 koncentraciją Vilniaus mokyklose.

Ką tyrėme?

2019 metų gruodžio 9-13 dienomis, 5 darbo dienas matavome oro kokybę mokyklų patalpose. 3 dienas oro kokybę matavome klasėse ir 2 dienas valgyklose. Tyrime dalyvavo 11 mokyklų, kurių dalis buvo pradinės mokyklos, kita – gimnazijos.

Rekomenduojama ir leistina CO2 koncentracija patalpose

CO2 yra įprastas oro komponentas, tačiau viršydamas normas, kelia pavojų žmogaus sveikatai. Kokia yra rekomenduojama CO2 koncentracijos norma? Iki 1000 ppm (dalelių milijone) yra ta riba, iki kurios žmogus patalpoje jaučiasi gerai. Nepaisant to, kad viršijus rekomenduojamą CO2 normą pasireiškia mieguistumas, galvos skausmas, suprastėja mąstymo, sprendimų priėmimo galimybės, įstatyme nurodomos leistinos CO2 koncentracijos ribos yra 1500 ppm.

Rezultatai mokyklose

Atliktas tyrimas parodė, jog pradinėse mokyklos klasėse koncentracija pamokų metu viršija leistiną normą. Nustatyta, jog vidutinė CO2 koncentracija yra 1565 ppm, kai tuo tarpu įstatymiškai leistina yra 1500 ppm, o rekomenduojama 1000 ppm. Didžiausia vienos pamokos metu pasiekta koncentracija – 3183 ppm.

Skirtingai nei pradinių, progimnazijos ir gimnazijos klasių pamokų metu vykę stebėjimai parodė dar liūdnesnius duomenis. Klasėse CO2 koncentracija kasdien viršydavo 2000 ppm. Vidutinė CO2 koncentracija pamokų metu buvo 1775 ppm, o aukščiausia pamokos reikšmė siekė 5152 ppm, nors pagal nustatytas higienos normas mokymo klasėse ir kabinetuose vidutinė anglies dvideginio koncentracija neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm), o vienkartinė CO2 koncentracija – 9000 mg/m3 (5000 ppm). Tyrimas tiek pradinėse, tiek progimnazijos bei gimnazijos klasėse buvo atliekamas pamokų metu – nuo 9 iki 15 val.

Išvados

Tyrimas atskleidė, kad vidaus oro kokybė mokyklose pamokų metu, net esant aukštai žiemos temperatūrai (nuo -1 iki +6) stipriai viršija rekomenduojamas įstatymais nustatytas normas ir dėl to kelia riziką vaikų sveikatai ir mokymosi rezultatams. Nukenčia mokinių gebėjimai ir atmintis, fizinis aktyvumas ir rezultatai. Vien atidaryti langus nėra išeitis, nes tuomet klasėse įvyksta dideli temperatūrų svyravimai, o lauko oras tam tikru sezono metu būna užterštas kietosiomis dalelėmis. Tad įleisdami deguonies, užteršiame vidaus orą.